Monsters naar het licht sturen

Volle rugzakken

volle rugzakken
volle rugzakken

Na veel of weinig jaren op deze wereld rondgelopen te hebben, dragen veel mensen behoorlijke rugzakken met zich mee. Rugzakken met mooie herinneringen en prachtige overtuigingen die heel goed voor ze werken. Maar ook met allerlei oude pijn, van onverwerkte ervaringen. En zo’n rugzak, je kent het misschien wel, weegt letterlijk loodzwaar. Pijn waar je, toen iets zich voordeed in je leven gewoon niet naar kon kijken, omdat het te veel, te zwaar en te moeilijk was. Het lichaam vormt een prachtig vangnet voor dit soort, grote of kleine, maar altijd traumatische ervaringen: het vangt de ervaring letterlijk voor iemand op. Zodat je verder kunt met je leven. Nou ja, met over-leven, dat is een passender woord.

Een fantastisch vangnet

Ik geloof dat de bedoeling van dit fantastische vangnet is, om je door een moeilijke tijd heen te helpen, zodat je, zodra je weer tot rust komt, zodra het weer veilig is geworden, je pijn alsnog kunt ervaren en toelaten, en die kunt helen. Helen door er liefdevol bij aanwezig te zijn, diep te ervaren wat de pijn voor je heeft betekend en wat het verhaal van de pijn is. Maar in onze drukke wereld zijn er continu input en prikkels van buitenaf, zodat de rust, de veiligheid, eigenlijk nooit meer komt en de ontspanning dus ook niet. Bovendien voelen we – zeker na een trauma – zo ontzettend vaak, dat we ons leven in handen van iets of iemand anders moeten leggen – een arts of een werkgever bijvoorbeeld – om het te kunnen redden. Want we zijn het contact met onze innerlijke wijsheid, onze zachte innerlijke stem, kwijtgeraakt. We vertrouwen dan eerder op anderen dan op onszelf en we leven naar andermans waarden. De pijn wordt weggestopt onder steeds weer nieuwe pijnlijke ervaringen.

Vastgezet door monsters

Vastgezet door monsters
Vastgezet door monsters

En zo zitten we op een dag helemaal vol met allerlei lelijke monsters uit ons verleden. Vervormde gedrochten, die zijn weggesmeten in een kelder, met slot na slot op de deur. Monsters die alle ruimte in ons innemen en ons letterlijk de adem benemen.  We voelen ons oververmoeid, continu angstig en weten niet meer wat te doen. We kunnen het leven niet meer aan en voelen nog maar weinig vreugde. We stralen al lang niet meer.

Monsters transformeren

De oplossing ligt vaak dichter bij dan je misschien zou verwachten. We zijn namelijk alleen maar vergeten om een aantal monsters, die niet meer actueel zijn in ons leven, liefdevol aan te kijken, de ruimte te geven en naar het licht te sturen. Zodat de “monster-energie” weer mag transformeren tot prachtige, nieuwe energie. En wij ruimte in onszelf krijgen. Ruimte, leegte… die nu niet meer door monsters die ons beheersen wordt gevuld. Ruimte, die we met bewuste intentie kunnen vullen met wat we wél wensen in ons leven, waar we naar verlangen, wat bij onze persoonlijke normen en waarden past. De energie van eigen-wijsheid bijvoorbeeld, de energie van zelfvertrouwen, hoop, liefde, verwachting, vertrouwen, vrede, rust… in onszelf en in de wereld om ons heen.

Je monster liefdevol omarmen

Liefdevol omarmen
Liefdevol omarmen

Door bewust te ademen, en op die manier bewust te voelen, en contact te maken met wat er werkelijk in jou leeft, kan zo’n monster de ruimte krijgen om naar boven te komen. Dat kan heel angstig voelen en het kan veel weerstand oproepen. Vaak zit het op een plek, waar de adem al lang geleden gestagneerd is, waar we al lang niet meer voluit ademen, bijvoorbeeld laag in ons bekken of in ons hartgebied. Maar zodra we tijdens een ademsessie kunnen waarnemen, dat wij gewoon blijven ademen, als het monster zich aandient – een monster wat in wezen niet meer is dan gestagneerde energie van een pijnlijke en verdrietige ervaring – lukt het vaak om het monster eventjes aan te kijken en er een lichtje op te schijnen. We kunnen dan vaak diep ervaren, dat wij dat monster niet zijn, dat het slechts een ervaring was die we ooit hadden. En dan blijkt, dat dit monster, alleen maar, net als alles en iedereen, eventjes gezien en gehoord wil worden, even liefdevol vastgehouden wil worden… en daarna graag liefdevol naar het licht wil worden gestuurd.

Zelfs monsters hebben liefde nodig!